Strabismus - šilhání u dětí a dospělých

Autor:

Strabismus (šilhání) a jeho léčba je významnou součástí dětského očního lékařství, může se však objevit i v dospělosti. Šilhání je nejen kosmetickou vadou, ale je vždy spojeno s poruchou prostorového vidění. Pokud nastoupí v dospělosti, projeví se dvojitým viděním. Komplexní léčba strabismu u dětí se provádí již v předškolním věku a vyžaduje dlouhodobou odbornou péči očního lékaře a spolupráci rodičů.

Dynamický strabismus

Tento typ strabismu postihuje 4 - 6 % všech narozených dětí. Objevuje se od narození nejčastěji do 3 let. U tohoto typu strabismu je pohyblivost očí ve všech pohledových směrech bez omezení a není přítomno dvojité vidění. Strabismus může být jednostranný - šilhá stále jen pravé nebo levé oko. V tomto případě je riziko rozvoje tupozrakosti větší. Druhým typem je alternující strabismus, kdy se oči střídají a pacient je schopen fixovat pravým i levým okem. V tomto případě je riziko tupozrakosti menší.

Esotropie (konvergentní strabismus) je nejčastější formou strabismu v dětském věku. Oko šilhá dovnitř, k nosu. Exotropie (divergentní strabismus) je opačná forma, kdy se oko uchyluje ven. Tento typ strabismu je méně častý, objevuje se většinou později než esotropie. V některých případech se setkáváme s vertikálním strabismem - oko se stáčí vzhůru nebo dolů.

V léčbě je zásadní včasný záchyt vady. Prvním krokem je předpis správné brýlové korekce, která někdy stačí ke kompenzaci strabismu. Zároveň je potřeba vyšetřit vidění každým okem zvlášť, aby bylo možné včas odhalit tupozrakost (amblyopii). Pokud je přítomna, je nutné začít s okluzí – zakrýváním lepšího oka. Cílem je zlepšit vidění oka, které vidí hůř, je tupozraké. Nejčastěji se k okluzi používají lepící okluzory, které se přilepí přímo na kůži, v případě nesnášenlivosti je možné využít i gumový okluzor s přísavkou, který se připevní k brýlím. V této fázi léčby je důležitá spolupráce rodičů, protože děti často okluzor zpočátku odmítají. Pokud šilhání přetrvává i s brýlemi a je vycvičena tupozrakost, přichází na řadu operace. Operovat se snažíme v době, kdy se vyvíjejí zrakové funkce, t. j. v předškolním věku. V řadě případů nestačí jedna operace a je nutné operovat vícekrát.

Paralytický strabismus

Pro paralytický strabismus je typická porucha hybnosti jednoho nebo obou očí. Je vrozený nebo získaný. Příčinou získaného strabismu mohou být úrazy, nádory, cévní onemocnění, degenerativní choroby a další. U získaných typů paralytického strabismu je velmi nepříjemným příznakem dvojité vidění, které pacienty obtěžuje a omezuje v normálním životě.

Vždy je nutné důkladné vyšetření očním lékařem a stanovení příčiny paralytického strabismu. U vrozené formy je většinou jedinou možností operace. U získané formy, pokud je to možné, následuje léčba stavu, který šilhání vyvolal. Některé typy paréz se mohou upravit. Pokud k tomu nedojde a stav je dlouhodobě neměnný je možné provést operaci strabismu. Dočasně je možné dvojité vidění kompenzovat zakrýváním jednoho oka.

Závěr

Šilhání je problém, jehož řešení závisí na typu strabismu, době nástupu a dalších faktorech. Vždy je však důležité pro úspěch terapie včas kontaktovat očního lékaře a dodržovat doporučenou léčbu, což bývá obzvlášť u dětí náročné a je na rodičích, aby malého pacienta pozitivně motivovali.

Autorkou článku je MUDr. Dana Liláková, Ph.D., oční lékařka FN Hradec Králové.

Aktualizováno: 17.12.2009

Doktor ve Vašem okolí