Nystagmus (kmitání oka)

Nystagmem se rozumí rychlé mimovolní pohyby očí, které jsou často způsobené poruchou centrální rovnováhy ve vnitřním uchu.

Publikováno: 1.1.2010