CKP endoprotéza ramenního kloubu

Při zlomenině hlavice pažní kosti na čtyři části, případně i s posunem kostí, při vpáčené zlomenině a při zlomenině pro maligní nádor je indikována endoprotéza ramenního kloubu. Skládá se z cementovaného dříku pažní kosti a někdy i z náhrady glenoideální jamky.

Ramenní kloub je jedním z nejsložitějších kloubů v lidském těle a zároveň se prezentuje maximální pohyblivostí. Degenerativní změny zde příliš významné nebývají, poněvadž na rameni nespočívá váha celého těla. Mnohem častější bývá traumatologické postižení, tedy fraktury – zlomeniny jednotlivých kostí, které tvoří ramenní kloub.

Anatomie ramenního kloubu

Ramenní kloub je kloubem kulovitým, volným, spojující pažní kost (volná horní končetina) s pletencem horní končetiny (lopatka, klíční kost). Kloubní hlavice je tvořena kostí pažní (humerus), kloubní jamka (fossa glenoidalis) je součástí lopatky. Jamka je menší než hlavice a z toho důvodu je po okrajích „vystlána“ kloubním lemem (labrum glenoidale), který kloubní plochu zvětšuje. Kloubní lem je tvořen hustým kolagenním vazivem. Kloubní pouzdro začíná na obvodu kloubní jamky a upíná se na krček kosti pažní. Pouzdro je zesíleno pomocí šlach (tuhý vazivový pruh, kterým se sval upíná na kost) a vazů (vazivový pruh). Ramenní kloub je maximálně pohyblivý a umožňuje provádět tyto pohyby: předpažení, zapažení, připažení, vzpažení, zevní a vnitřní rotaci.

CKP ramene

CKP, tedy cervikokapitální endoprotéza (náhrada hlavice a krčku kosti pažní) ramenního kloubu, je dnes operací běžnou, prováděnou na většině kvalitních pracovišť v České republice. Nejčastějšími příčinami jsou:

 • Fraktury (zlomeniny, často tříštivé)

 • Artritidy (zánětlivé procesy v oblasti kloubů)

 • Tumorózní procesy (nádorová onemocnění)

Artroplastika (CKP) je operační výkon vedoucí k vytvoření umělého kloubu. Bývá indikována, kromě již výše zmíněných onkologických a zánětlivých procesů, zejména v těchto situacích:

 • Čtyřfragmentová zlomenina hlavic humeru (kost pažní)

 • Čtyřfragmentová zlomenina hlavice humeru s dislokací (posunem)

 • Impresivní zlomenina kloubní plochy zahrnující více než 40 % plochy hlavice humeru

 • Patologické zlomeniny horní části humeru pro maligní (zhoubný) kostní nádor

Artroplastika (CKP) je kontraindikována (stav pacienta vylučující provést operační výkon) v těchto případech:

 • Infekce místní a celková

 • Poranění periferních nervů

 • U nádorů, kdy délka přežití je kratší než 6 měsíců

 • Poranění rotátorové manžety (rotátorová manžeta je název pro šlachy všech rotátorů, svalů kolem ramenního kloubu)

CKP endoprotéza ramene

Co nás čeká před operačním výkonem?

Jako před každou operací se musí pacient podrobit předoperačnímu vyšetření u interního lékaře, který rozhodne, zda je pacient schopen operaci CKP ramene podstoupit. Anesteziolog rozhodne o způsobu umrtvení ramenního kloubu. Celá operace ramene probíhá pod clonou antibiotik, aby se zamezilo vzniku peroperačních a pooperačních komplikací. Samotnou operaci endoprotézy ramene provádí ortoped, který pacienta seznámí s průběhem operace, s možnými komplikacemi a s následným pooperačním průběhem.

Operace endoprotézy ramenního kloubu

Vlastní zákrok endoprotézy ramene začíná naříznutím kůže na rozhraní prsního svalu a svalu deltového takzvaným deltoideopektorálním řezem. Poté je operatérem rozrušena fascie (povázka, vazivový obal svalu), odetnuta šlacha (tuhý vazivový pruh, kterým se sval upíná na kost) a na závěr odetnutí kloubního pouzdra. Uvolnění šlachy má významnou roli pro provedení luxace (vykloubení) ramene.

Jestliže se ortoped „propracuje“ touto cestou až k samotné pažní kosti a šlachy jsou dostatečně uvolněné, může provést vykloubení hlavice kosti pažní. Poté odstraní hlavici kosti pažní. Následuje úprava tvaru pahýlu humeru (pažní kosti), aby bylo umožněno zavedení dříku. Následuje přezkoumání fossa glenoidalis (kloubní jamka tvořící ramenní kloub), kde se posuzuje kvalita kloubního povrchu a případné defekty na okraji kloubní jamky. V tomto stádiu dochází k rozhodnutí, zda bude provedena CKP endoprotéza ramene, tedy náhrada hlavice a krčku, či totální endoprotéza ramene, tedy náhrada hlavice, krčku i jamky ramenního kloubu.

V dřeňové dutině kosti pažní je zhotoveno lůžko, do kterého je posléze zaveden zkušební dřík. Na dřík je zavedena umělohmotná hlavice. Hlavice je vyráběna ve třech průměrech: 40, 42, 44, přičemž každý průměr je proveden ve třech různých výškách: nízké, střední a vysoké. Výška i průměr hlavice by měl odpovídat původní hlavici. Nejprve jsou na dřík nasazovány zkušební plastové hlavice a zjišťuje se, zda dané rozměry vyhovují. Až v tomto bodě mohou být použity originální komponenty, tedy jak dřík, tak hlavice.

Jak je dřík upevněn?

Dřík může být s použitím ortopedického cementu (což je polymemylmetakrylát) buďto zacementován, nebo je upevněn bezcementově (dřík je zajištěn pomocí šroubu, který je zaveden pomocí cíliče). Když je dřík upevněn, může být nasazena originální kovová hlavice o požadované velikosti. V konečné fázi je provedena repozice – navrácení do původní pozice kosti pažní.

Pokud došlo k traumatickému postižení ramene (zlomeninám), jsou zároveň dodány dlažky, které napomáhají fixaci odlomených částí kostí a k dříku jsou upevněny pomocí šroubů. Operace CKP ramene je završena sešitím rány v jednotlivých anatomických vrstvách a je pečlivě drénována. Drénování je důležité pro odvádění tekutin z operačního pole.

Jak se chovat po operaci endoprotézy ramene?

První pooperační den se nedoporučuje s horní končetinou pohybovat. Pacienti jsou monitorováni (jsou sledovány jejich základní životní funkce, dýchání, puls, tlak) a je stále zachovaná drenáž.

Druhý pooperační den je drén odstraněn a pacient začíná s rehabilitací pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta. Časné zahájení rehabilitace je velmi významné pro obnovení pohyblivosti a správných pohybových stereotypů v oblasti ramenního kloubu.

Komplikace po endoprotéze ramene

Mezi komplikace, provázející cervikokapitální endoprotézu, patří:

 • uvolnění endoprotézy

 • impingement syndrom

 • subluxace až luxace ramenního kloubu

 • bolest

 • ektopická osifikace

 • špatná funkčnost související s poškozením rotátorové manžety (neschopnost pohybu v daných směrech)

Co je rotátorová manžeta?

Je to souhrnný název pro šlachy, pomocí kterých se upínají svaly – rotátory nacházející se v oblasti ramenního kloubu.

Co si představit pod pojmem impingement syndrom?

Tento syndrom vzniká při přetížení ramenního kloubu, nejčastěji opakovanou mikrotraumatizací rotátorové manžety hlavně v oblasti šlachy nadhřebenového svalu. Přispívá k tomu také mechanické dráždění šlachy mezi nadpažkem lopatky a hrbolem kosti pažní.

Jak poznám, že trpím impingement syndromem?

Jednoduchým testem. Pokuste se upažit v rozsahu 60 – 120 stupňů. Pokud je toto upažení bolestivé, pak se pravděpodobně o tento syndrom jedná a je vhodné vyhledat odbornou pomoc lékaře. Ten pak diagnózu potvrdí na základě speciálních vyšetřovacích metod (RTG, SONO…). Velmi důležité je však klinické vyšetření, kde je hodnocena bolestivost na základě pohybových vzorců.

Subluxace, luxace

Subluxace je takzvané neúplné vykloubení kloubu, luxace je vykloubení kloubu úplné.

Ektopická osifikace

„Kostnatění“ v oblasti je pro tento proces netypické.

Závěr

Pokud Vám byl navržen výkon vedoucí k náhradě ramenního kloubu, ať už jde o náhradu hlavice a krčku kosti pažní, či-li cervikokapitální endoprotézu ramene, nebo o úplnou náhradu ramenního kloubu, tedy hlavice i jamky, nemusíte se ničeho obávat!

Aktualizováno: 20.2.2009

Související recenze a zkušenosti

Otakar 24.8.2023
Nevím

Za svůj život jsem navštívil řadu lékařů a musím konstatovat, že pí MUDr Pivovarová patří mezi ty nejlepší. Skvele vybavená ordinace a velmi příjemné a kvalitní ošetření. Na paní doktorku jsem se obrátil pro bolestivé, š... Více 

Mejdžr 9.10.2018
Spokojený/á

Předoperační vysvětlení plánovaných zákroků je podáno srozumitelně. Průběh ASK zákroku ramene byl bezproblémový. Prostředí kliniky moderní , čisté.

Související indikace

Doktor ve Vašem okolí