Využití léčebné metody Ludmily Mojžíšové

Autor:

Poruchy funkce pohybového aparátu patří mezi časté zdroje bolestí v lidském organismu. Bolest je jedním z problémů, na který se zaměřuje pozornost současné medicíny. Odhaduje se, že 80% všech bolestí v pohybovém aparátu způsobuje svalová bolest, resp. bolestivý spasmus. Odstranění svalového spasmu (za podmínky znalosti jeho prvé příčiny) je příkladem možností šetrné terapie a proto je prostředkem první volby. Tento princip je rovněž základním aspektem "mojžíšovského přístupu" k problému bolesti.

tehucviceni1

Z praxe a podložených výsledků jednoznačně vyplývá, že porucha funkce v jednom oddílu páteře se okamžitě reflexně projevuje v celé páteři. V rámci reflexní terapie je metoda podle L. Mojžíšové důsledně fyziologickou metodou. Tato metoda plně respektuje moderní znalosti neurofyziologie a reflexního řetězení svalových spasmů při šetrném a nebolestivém odstranění poruch pacienta.

Rehabilitační metoda dle L. Mojžíšové se věnuje změnám lokalizovaným v této oblasti, zejména pak posunům v sakroiliakálních kloubech, blokádě kostrče i spasmům svalového pánevního dna se všemi jejich důsledky. Je také doloženo, že disharmonie pohybová v kombinaci s disharmoniemi psychickými se mohou stát jednou z příčin funkční sterility žen.

Význam rehabilitační metody L. Mojžíšové

Metoda vypracovaná L. Mojžíšovou je nejfyziologičtějším způsobem léčby neplodných žen, ovlivňuje nervosvalový aparát pánevního dna a působí na ženské pohlavní orgány. Dochází ke zlepšení jejich cévního zásobení a zkvalitňování svalové a pojivové tkáně. V případě jejich nesprávné funkce a úspěšného rehabilitačního zásahu nastává normalizace funkce a odstranění následků.

V případě funkčních sterility a infertility je sledovaným cílem těhotenství. Metodu lze velmi dobře uplatnit i při léčbě bolestivé menstruace, inkontinence moči a stolice, retenci moci, ptóze vnitřních orgánů, sexuální dysfunkce (dyspaneurie).
Rehabilitační léčba je snadno dostupná, lehce použitelná a v indikovaných případech velmi efektivní.  Před jejím zahájením je však nezbytně nutné podrobné gynekologické vyšetření včetně specifických diagnostických postupů pro sterilitu. Vhodné je i vyšetření spermiogramu manžela.

Pánevní dno a jeho význam u ženy

Pánevní dno je tvořeno skupinou svalů, které zabezpečují mechanickou oporu pro orgány uložené v malé pánvi. Je vůlí ovlivnitelné, snížení nebo zvýšení napětí svaloviny mění postavení dělohy a automaticky postavení vaječníků. Porucha napětí svalů pánevního dna tak může být příčinou bolestivé menstruace, časté absence menstruačního krvácení, sexuálních potíží, poruch menstruačního cyklu. Protože správná funkce pánevního dna ovlivňuje i správné postavení pánve a tím i správné držení páteře, vzájemné narušení tohoto souladu pak může způsobovat mnoho nepříjemných obtíží – bolesti v kříži a kostrči.

Psychika sterilní ženy

Za sterilní považujeme takovou ženu, která neotěhotní do dvou let při pravidelném nechráněném pohlavním styku nejméně 2krát týdně s plodným mužem. V naší populaci je asi 10 – 15% manželských párů neplodných.

Primárně sterilní je žena, která nikdy nebyla těhotná a neměla ani porod ani potrat. Sekundárně sterilní je žena, která již měla porod nebo potrat a která již nemůže dále otěhotnět. V posledních letech přibývá v literatuře odkazů na psychologické faktory ovlivňující plodnost. Jsou to emoční projevy, které jsou navázány na oblast eroticko-sexuální a mohou ovlivnit reprodukční fyziologii. L. Mojžíšová respektovala moderní trendy léčby – tzv. systémové pojetí léčby pacientky a jejího nejbližšího okolí. Do léčby se po domluvě zařazují také partneři neplodných žen.

Fyzioterapie inkontinence moči

Inkontinence moči je stav nechtěného (mimovolného) úniku moči. Je problémem nejen hygienickým, ale z velké části sociálním. Některá sledování prokazují, že téměř 50% všech žen trpí občasnou inkontinencí, ale z nich jen asi 10-20% vyhledá odbornou pomoc.

Terapie je založena na využití aktivace svalů pánevního dna dle metody L. Mojžíšové. Po stanovení diagnózy urologem je důležité správné vyšetření postavení pánve, vyšetření měkkých tkání, břišní stěny a také vyšetření aktivních jizev po epizotomii a pánevních rekonstrukčních operacích. Pokud zjistíme přítomnost jizev, svalového zvýšeného napětí a nebo reflexních změn ve svalech, prvním terapeutickým krokem jsou relaxační techniky (např. terapie jizev). Tyto postupy musí být komplexní, nikoliv pouze lokální, neboť svalové napětí je ovlivňováno celým nervovým systémem.

Asi 30 – 40% pacientek nedokáže plně aktivovat svalstvo pánevního dna. U těchto pacientek se zaměříme na nácvik izolované kontrakce svalů a poté na koordinace a zapojení těchto svalů do správných stereotypů k zajištění udržení moči. Využíváme přitom metody na neurofyziologickém podkladě, manuální biofeedback.

V konečné fázi terapie provádíme závěrečné hodnocení a kontrolu domácího cvičebního programu, který by se měl stát rutinní součástí života pacientky.

U "sportujících" pacientů postačuje k odstranění bolestivých vertebrogenních potíží už první mobilizační ošetření. Praxe potvrzuje, že nemocný s aktivním přístupem k pohybu nemá po ošetření problémy s dlouhodobým udržením dosaženého zdravotního stavu, pokud pravidelně cvičí. Naopak u "nesportujících" pacientů, kteří ze souboru pacientů tvoří většinu, se ukazuje, že je nutné mobilizační ošetření opakovat několikrát. I když už při prvním ošetření dochází k odstranění bolestivých svalových napětí, jeho účinek je pouze krátkodobý. Takto lze zlepšit zdravotní stav i u chronicky nemocných pacientů (např. u pacienta se Scheuermannovým syndromem).Opakovaný výskyt svalových spasmů nacházíme především u nemocných se sedavým zaměstnáním.

Můžeme konstatovat, že účinnost léčebné metody podle L. Mojžíšové je vysoká a z hlediska pacienta velmi srozumitelná, přijatelná a atraktivní pro svou bezbolestnost. Pacientovi přináší okamžitou úlevu a zlepšení stavu, aniž by vyžadovala další podpůrnou farmakologickou léčbu.

Publikováno: 14.3.2012

Doktor ve Vašem okolí