Objektivní a cílené vyšetření spermií šetří Váš čas i finanční náklady

Autor:

V poslední době začíná v rámci léčby neplodnosti narůstat význam kvalitního vyšetření spermií. To by mělo být provedeno standardně a objektivně a v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace. V praxi Sanatoria Helios toto vyšetření zahrnuje nejen základní spermiogram, ale cíleně vyšetřujeme i některé funkční vlastnosti spermií. Mnohými studiemi bylo prokázáno, že určité ukazatele funkční kvality spermií, hrají významnou roli v diagnostice neplodnosti muže. Cílené vyšetření spermií vhodně zvolenými metodami umožňuje volbu správné metody oplození při léčbě pomocí technik asistované reprodukce.

Často je v tomto ohledu skloňován termín integrita DNA spermií. Na prvním místě je třeba zmínit, že i spermie muže s normálním závěrem vyšetření spermiogramu mohou mít poškozenou DNA. Situace je to o zákeřnější, že toto postižení se obvykle neprojeví při oplození vajíčka, ale až v průběhu vývoje embryí. Negativní vliv poškozené DNA spermie se může projevit již v prvních dnech vývoje embrya - v tomto případě pozorujeme často zástavu vývoje embryí ještě v laboratoři v průběhu prodloužené kultivace. V některých případech se však embrya vyvíjejí déle, jsou transferována, a buď vůbec nedojde k nidaci (uhnízdění embrya), nebo může dříve či později dojít k potratu. Pokud Vám bude tento problém diagnostikován, je možné pokusit se o nápravu kvality DNA spermií například zlepšením životosprávy, odbouráním stresu a užíváním antioxidantů. Jestliže nedojde ke zlepšení stavu, existuje možnost mimotělního oplození pomocí speciálně vybrané spermie. Metoda PICSI je modifikací metody ICSI (intracytolpazmatická injekce spermie do vajíčka) při níž jsou pro oplození vajíčka vybírány spermie, které se navázaly na tzv. hyaluronan.

vazba spermie
Při metodě PICSI jsou pro injekci do vajíčka vybírány
spermie, které se navázaly na mukopolysacharid hyaluronan.

Mnohé studie prokázaly, že spermie mající schopnost této vazby jsou kvalitnější v parametrech jako je zralost, morfologická a funkční kvalita, integrita DNA nebo výskyt chromozomálních abnormalit. Výhodou této metody je zejména fakt, že výběr spermie je založen na zcela fyziologickém principu.

V Sanatoriu Helios metoda PICSI pomohla již mnohým párům. Od roku 2011 bylo na naší klinice dosaženo klinického těhotenství s prokázanou srdeční akcí u 48 % párů s diagnostikovanou sníženou integritou DNA spermií. Tyto páry zpravidla měly za sebou několik spontánních potratů, případně neúspěšných IVF cyklů.

Přítomnost autoprotilátek proti spermiím je dalším faktorem, který může mít zcela fatální vliv na úspěšnost léčby neplodnosti, pokud je špatně zvolena metoda oplození vajíček. Obecně se udává, že se tyto protilátky vyskytují až v 20 % populace. Je zásadní si uvědomit, že neexistuje vztah mezi množstvím autoprotilátek proti spermiím v krvi a množstvím těchto autoprotilátek v ejakulátu. Abychom zjistili, do jaké míry má přítomnost protilátek proti spermiím negativní vliv na plodnost muže, musí být toto vyšetření provedeno z ejakulátu. V případě, že je výsledek tohoto vyšetření pozitivní, může být snížena schopnost vazby spermie k vajíčku a je vhodné provést oplození pomocí injekce do vajíčka (ICSI).

V některých případech je důležité také vyšetřit schopnost spermií interagovat s cervikálním hlenem. K tomu slouží například postkoitální test (PCT). Toto vyšetření je vhodné provádět, pokud je funkční kvalita spermií u konkrétního páru optimální a uvažujeme o léčbě pomocí intrauterinní inseminace (IUI). Jestliže je výsledek vyšetření interakce spermií s cervikálním hlenem negativní, je pravděpodobné, že intrauterinní inseminace danému páru nepomůže. V tomto případě je vhodné zvolit oplození oocytů in vitro klasickou metodou, při které se spermie se kultivují společně s vajíčky a k oplození dochází samovolně.

Před dvěma lety byla do provozu embryologické laboratoře Sanatoria Helios zavedena metoda IMSI, při které je pro oplození vajíčka při velmi vysokém zvětšení vybírána spermie na základě přísných morfologických kritérií. Tato metoda je nadějí pro páry, u kterých výše zmíněné techniky oplození vajíček selhávají.

Z celkového počtu pacientů vyšetřených v roce 2012 v andrologické laboratoři Sanatoria Helios mělo 10 % pacientů sníženou integritu DNA, téměř 6 % pacientů mělo pozitivní výsledek testu na autoprotilátky proti spermiím a v případě 72 % pacientů byl zjištěn pozitivní výsledek postkoitálního testu.

sanatorium graf
Podíl pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření funkčních vlastností spermií

Publikováno: 4.7.2013

Doktor ve Vašem okolí