Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie – ICSI

Metoda spočívá v přímé injekci jedné spermie do cytoplazmy zralého vajíčka ženy. ICSI je dominující až výhradní technikou asistované fertilizace a vedle IVF nejčastější metodou asistované reprodukce

ICSI je výborná metoda, která posunula o krok dopředu léčbu neplodnosti. Poprvé byla úspěšně použita v roce 1992 a od té doby se stala velmi běžnou pomocnou metodou při IVF oplození.

Postup

ICSI je mikromanipulační metoda, při které embryolog pomocí mikropipety vpraví spermii přímo do vajíčka. Celý proces se provádí v mikromanipulátoru pod mikroskopickou kontrolou. Mikromanipulátor je přístroj, který převádí poměrně hrubé pohyby ruky na jemné miniaturní pohyby. V souvislostí s velikostí vajíčka (0,1 mm) by i velmi jemný pohyb byl značně nešetrný, a proto pokud pohne embryolog rukou zhruba o 10 cm, mikromanipulátor přenese tento pohyb na posunutí o 1 mm. Do tohoto přístroje se upevní držící pipeta (skleněná trubička s kónusem o průměru 0,1 mm). Tou se přidržuje vajíčko. Menší manipulační pipetou (s kónusem o průměru 0,01 mm) se nasaje jedna spermie a vpraví se do ženské pohlavní buňky.

Pro koho

ICSI byla převratnou metodou, která pomáhá řešit hlavně mužskou neplodnost.

V největší míře se používá u mužů s nevyhovujícím spermiogramem:

  • Nízký počet spermií

  • Anomální tvar spermií

  • Spermie neschopné proniknout do vajíčka (spermie s enzymatickou poruchou)

  • Nízká pohyblivost spermií

Při jednom klasickém IVF cyklu potřebujeme alespoň 5 milionů spermií v 1 mililitru spermatu. Pokud použijeme mikromanipulační techniky, stačí nám jich jen tolik, kolik máme k dispozici vajíček.

Díky ICSI se také podařil snížit počet párů, které byly před objevem mikromanipulačních technik nuceny využít dárcovské sperma. To má i výborný psychologický efekt, ICSI totiž otevírá otcům cestu k biologickému potomku.

Dalšími indikacemi k ICSI je vysoký věk partnerů. Také neúspěšné cykly klasické IVF a nebo nízký počet vajíček získaných při hyperovulaci nás přimějí využít tuto metodu. S výhodou se také použije při oplodnění dárcovských pohlavních buněk nebo při použití zmražených spermií.

Příprava spermií pro ICSI

Spermie pro ICSI mohou být získány z ejakulátu nebo jednou z moderních chirurgických metod z varlat nebo nadvarlat. Při retrográdní ejakulaci se spermie nevylučují ven močovou trubicí, ale močovou trubicí směrem do močového měchýře. Laboratorně se tedy dají živé spermie získat z moče.

Sperma je nejprve centrifugováno a poté se promývá. Pipeta se vloží do takto upravených spermií a nechá se v roztoku asi hodinu. Za tuto dobu vcestují spermie do větší pipety, a tím máme zajištěno, že všechny spermie jsou živé. Potom se speciálně vytaženou mikropipetou určenou k mikromanipulování odsaje kapka. Jedinou spermií připravenou pro vpravení vybírá pod mikroskopem embryolog. Snaží se vybrat spermii s nejpřirozenějším tvarem a se zachovalým nebo nejlepším pohybem. V přirozeném stavu se spermie přes stěnu vajíčka dostává pomocí vlastních enzymů a pomocí bičíku. Ten v poslední fázi odpadá a do vajíčka proniká pouze hlavička. Protože mužská pohlavní buňka neabsolvuje při mikromanipulaci cestu přes buněčnou membránu, která zamezuje vniknutí bičíku, musíme spermii znehybnit. Bičík se mechanicky odstraní dotekem mikropipety na střední část spermie. Nebo se dá při odstranění využít laser. Před zahájením léčby pomocí ICSI musí muž absolvovat urologické a genetické vyšetření.

Příprava vajíček pro ICSI

Při přípravě vajíček se dnes vědci nejčastěji zabývají stanovením ideálního postupu. Hlavní otázkou je preinkubace odebraných vajíček. Dnešní výzkumy spějí k tomu, že vajíčko by po odběru a před samotnou ICSI mělo být alespoň 3 hodiny inkubováno. Tím doběhnou procesy zrání. Také je nutné odstranit dva vnější vaječné obaly (corona radiata a cumulus oophorus). Vajíčko se obalů zbavuje chemicky a mechanicky. Chvíli se kultivuje spolu s enzymy, které naruší stěnu, a poté se opakovaně nasává do mikropipety. Po odstranění obalů embryolog zkontroluje tvar vajíčka.

Úspěšnost

Úspěšnost ICSI je v průměru o něco větší než při běžném IVF cyklu. Jedná se zhruba o 30 až 35procentní naději na otěhotnění. Tento drobný pozitivní rozdíl byl dán také faktem, že partnerky mužů s poruchou tvorby spermií byly vesměs zdravé ženy. Pokud je neplodnost páru komplexní a žena také trpí určitou poruchou, snižuje se toto procento na 20 – 25 procent, což je běžné při každém cyklu umělého oplození.

Financování

ICSI je metoda pomocná a není tudíž hrazená zdravotní pojišťovnou. Ceny těchto výkonů jsou na jednotlivých klinikách velmi podobné. Pohybují se okolo 7000,- až 10 000,- Kč a závisí hlavně na počtu oplozených vajíček.

Rizika

Protože pomocí ICSI zamezíme přirozené selekci spermií, požaduje se, aby byl pár geneticky vyšetřen. S poruchou tvorby spermií jsou totiž sdružené chromozómové vady a další poruchy, jako je cystická fibróza. Proto také různé výzkumy prokázaly vyšší pravděpodobnost narození dítěte s těmito vadami po použití ICSI. Někdy se také využívá preimplantační diagnostika.

Další rizika, která se poté projeví vznikem defektních embryí, jsou porušení vaječné membrány nebo narušení vnitřního prostředí a organel ve vajíčku. Ostatní rizika jsou stejná jako při IVF oplození. Jsou to hlavně rizika mimoděložního oplození, vícečetného těhotenství, krvácení při odběru vajíček, hyperstimulační syndrom a poodběrová infekce.

Aktualizováno: 8.6.2012

Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie – ICSI - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Spokojený/á

K panu doktorovi Nezdařilovi chodím od roku 2003. Tedy 20 let. Po celou dobu velmi vzorná péče, řady,pomoc, dokonce i po stránce psychické. Opravdu skvělý, lidský a neskutečně ochotný lékař a člověk. Jsem moc ráda,že jse... Více 

Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie – ICSI

Doktor ve Vašem okolí