Šedý zákal

Mezi nejčastěji prováděné operace na očních odděleních je operace šedého zákalu (katarakty). Jedním z pracovišť, které má dlouhodobé zkušenosti s touto problematikou, je i oční oddělení ve Znojmě, kde jsme mohli sledovat operační program.

„Onemocnění šedým zákalem tvoří většinovou část našeho operačního programu“, uvádí nás do problematiky prim. MUDr. Jiří Voznica, jehož jsme měli možnost sledovat při práci. Hlavním kritériem pro to, kdy lékař přistupuje k operaci je v současnosti především stav, kdy problémy s viděním začnou  pacienta obtěžovat.

sedyzakal1

Bezprostředně před vstupem na operační sál se pacienta ujímá sestra, která jej řádně poučí o průběhu operace a nezbytné spolupráci s lékařem. „Odstranění šedého zákalu se provádí v místním znecitlivění pomocí očních kapek, někdy je možno přidat anestetikum v injekční formě. Pacient necítí žádnou bolest a současně může spolupracovat“, vysvětluje primář Voznica.

sedyzakal2

Celá operace spočívá v šetrném odstranění obsahu zkalené čočky a vložení čočky nové. Lékař pracuje pomocí mikroskopu. Nejprve vytvoří malé cca 1,3 mm široké pomocné otvory, poté hlavní 2 mm rankou  v okraji rohovky za pomoci miniaturní koncovky speciálního ultrazvukového přístroje odstraní obsah zkalené čočky až na její obal, do něhož pak implantuje novou, náhradní čočku, jež je pečlivě vybrána již před operací. V současnosti jsou k dispozici jak čočky monofokální (jednoohniskové), tedy umožňující ostré vidění v jedné vzdálenosti, zpravidla vidění do dálky a eventuelně korigující krátkozrakost nebo dalekozrakost, tak čočky multifokální (víceohniskové), umožňující vidění do dálky, blízka i na střední vzdálenost, které na znojemském pracovišti implantují od roku 2006. „Výběr čočky vždy závisí na přání pacienta a anatomických možnostech. A samozřejmě také na tom, jakou profesi pacient vykonává, jaké má záliby a podobně. “, vysvětluje primář Voznica.

sedyzakal3

Překvapilo nás nažloutlé zabarvení čočky, je nám však objasněno, že nažloutlé zabarvení čočky brání pronikání agresivního modrého světla na sítnici. Takové zbarvení umělé čočky odpovídá přirozenému zbarvení čočky oka. Používání těchto čoček však ještě není ve všech nemocnicích standardem.

sedyzakal4

Pozorujeme jemnou práci operatéra, samotný zákrok trvá několik minut. Po vložení nové čočky není nutné provádět žádné šití, miniaturní otvůrky se zhojí samy. V průběhu operace pacient spolupracuje s lékařem. Po operaci se do oka aplikují kapky, mast s antibiotikem, a další látky, tak aby bylo oko maximálně chráněno, oko je do druhého dne překryto sterilním obvazem a již druhý den po operaci pacient vidí téměř normálně.

sedyzakal5

Na znojemském očním oddělení lékaři provedou 20 - 22 operací šedého zákalu týdně. Mimo operace katarakty provádějí i další oční operace, kterých však je nepoměrně menší množství. "Už nyní provádíme asi 15% těchto výkonů ambulantně. Naším cílem je zvýšit počet ambulantních zákroků až na 70%, tak jak to odpovídá současným trendům v zahraničí." , dodává Prim. Voznica.

(redakce)

Aktualizováno: 8.6.2010

Doktor ve Vašem okolí