Implantace fakické čočky

Zákrok je vhodný pro pacienty, kteří mají vysokou vadu nebo tenkou rohovku, a proto nemohou podstoupit laserovou fotoablaci. Fakická čočka je umělá čočka, která se vkládá do oka při zachování jeho přirozené čočky. Kombinace zajistí pacinetům úpravu požadovaných dioptrii a zároveň akomodaci přirozenou lidskou čočkou.

Obtěžuje - li Vás nošení brýlí či kontaktních čoček, pak právě Vám jsou určeny následující řádky. Pomohou Vám nastínit možnosti léčby oční vady a tím permanentně navrátit ztracený zrak a zajistit vysokou kvalitu života bez závislosti na dioptrických pomůckách. Průlomovou metodou v léčbě refrakčních vad je implantace fakické čočky. Samozřejmě existují i jiná řešení korekce refrakčních vad. Těmi jsou například metoda LASIK  a PRK/LASEK. Tyto techniky korigují zakřivení rohovky laserem. Avšak výkon je nevratný, což je nejvýznamnějším „nedostatkem“ těchto řešení. Fakické čočky jsou právem považovány za jednu z nejmodernějších technik využívanou v refrakční chirurgii právě díky tomu, že mohou být z oka kdykoliv odstraněny a nahrazeny čočkou jinou! Čočky jsou vysoce spolehlivou alternativou laserové operace.

Co je to fakická čočka?

Fakická čočka je speciální umělá čočka, která je implantována do očí s cílem korekce refrakční vady. Její jedinečnost spočívá v tom, že z oka může být při sebemenších komplikacích ihned odstraněná a vyměněná za jinou. Zároveň je v oku ponechána vlastní čočka pacienta.

Co je to refrakční vada?

Jedná se o oční vadu, při které se na sítnici nevytváří ostrý obraz. Mezi refrakční vady patří:

 • Myopie - krátkozrakost

 • Hypermetropie - dalekozrakost

 • Astigmatismus - v důsledku nestejného zakřivení ploch, na kterých se láme paprsek, vzniká deformovaný obraz

Jaké jsou indikace?

Metoda je vhodná zejména pro pacienty s vysokým stupněm očních vad a tenkou rohovkou, kde je laserová operace považována za nevhodnou.

Jaká je podstata výkonu?

Speciální umělá jemná čočka je vyrobená z biokompatibilního materiálu. Ten zajistí, že organismus čočku dobře přijme a zároveň tato čočka nevyžaduje žádnou speciální údržbu. V oku jsou tedy po operaci přítomny čočky dvě. Původní čočka je v operovaném oku plně zachována a slouží k akomodaci (zaostření). Implantovaná - fakická čočka, má za cíl korekci oční vady. Fakická čočka je implantována buď do přední komory mezi rohovku a duhovku na duhovku, nebo do zadní komory mezi duhovku a vlastní čočku. Předoperačně je nutné určit dioptrická mohutnost fakické čočky tak, aby výsledná vada byla pokud možno nulová, popřípadě co nejmenší.

Jaká je největší přednost výkonu?

Metoda je reverzibilní = vratná. To znamená, že pokud oko čočku z jakéhokoliv důvodu odmítá přijmout nebo po operaci dojde ke změně oční vady, pak lze čočka bez problémů vyjmout a vyměnit za čočku, která Vám bude „šitá na míru“!

VÝHODY:

 • Výkon je velmi rychlý a nebolestivý.

 • Výsledkem je vynikající kvalita zraku a stabilita výsledku.

 • Přesnost výsledku i u vysokého stupně dalekozrakosti a krátkozrakosti.

 • Rychlé obnovení zraku.

 • Zákrok nepoškodí centrální oblast rohovky.

 • Minimální nežádoucí projevy.

NEVÝHODY:

Největší nevýhodou je, že oko nitrooční čočku dlouhodobě špatně toleruje. Alespoň jeden měsíc po zákroku se nedoporučuje žádná zvýšená fyzická zátěž.

Indikace:

 • Již výše zmíněná vysoká oční vada a tenká rohovka

 • Věk: ideální je věk mezi 18 - 60 lety

 • Dioptrická vada je mezi:  -3 a -23,5 nebo +1 a +12 dioptriemi s cylindrickou chybou nebo bez ní

 • Vada je stabilní nejméně po dobu jednoho roku

Kontraindikace:

 • Věk neodpovídající indikačnímu rozmezí

 • Těhotenství, kojení

 • Přítomnost jiné oční nemoci

Popis zákroku

Tento zákrok patří do rukou jen vysoce specializovaným oftalmologům.

Operace se provádí ambulantně na operačním sále v lokální anestezii. Ta je zajištěna anestetickými očními kapkami. Celá operace probíhá pod mikroskopickou kontrolou a trvá 15 - 30 min. Oko je kryto sterilní rouškou a pod víčka je umístěn malý rozvěrač. Rozvěrač zajistí, že během zákroku zůstane oko otevřené bez možnosti mrkání. Pak následuje malý řez vedený do rohovky. Pootevřením tohoto řezu je umožněno umístění čočky na své místo. Buď do přední komory oční mezi rohovku a duhovku, nebo do zadní komory oční mezi duhovku a vlastní čočku. Poté, co je zde čočka přesně lokalizována, může být fixována na duhovku pomocí speciálních klipsen po obou jejich stranách. Poté již následuje uzavření řezu a tím je výkon u konce. Samotný výkon trvá maximálně 30 minut. Celková doba strávená v nemocnici je se standardní předoperační a pooperační péčí asi 2 hodiny. Operace druhého oka je možná tehdy, je - li pooperační rána prvního oka zcela zahojena. Doba hojení bývá většinou v rozmezí 2 - 3  týdnů.

Komplikace

Bohužel i přes dokonalé provedení zákroku může být i tato operace spojená s výskytem pooperačních komplikací. K nejčastějším komplikacím patří:

 • Oválná zornice

 • Riziko odchlípení sítnice

 • Endoftalmitida (akutní zánět všech nitroočních struktur a tkání)

 • Ostatní komplikace

Pooperační průběh

Obnovení zraku je velmi rychlé, již první den po operaci můžete očekávat velmi dobré vidění, které může být ještě mírně zamlžené z důvodu pooperačního otoku očních tkání. Zamlžení by se mělo do 3 dnů upravit.

Po dobu 3 týdnů je nutné pravidelně o operované oko pečovat. Budete si kapat oční kapky s účinkem protizánětlivým, a kapky obsahující antibiotika, které slouží jako prevence zánětu - endoftalmitidy.

Jaká je cena zákroku?

Cena zákroku se pohybuje v rozmezí 30 - 40 000 v závislosti na typu čočky, která bude použitá.

 1. VERISYSE/ARTISAN                           31 000 Kč,-

 2. STAAR - ICL                                        31 000 Kč,-

 3. STAAR - ICL TORIC                             37 000 Kč,-

 4. VERISYSE TORIC/ARTISAN TORIC      37 000 Kč,-

 5. ARTIFLEX                                            44 000 kč,-

Jednotlivé typy čoček a jejich přednosti

Čočky předněkomorové: ARTISAN, ARTIFLEX

ARTISAN

Implantace ARTISAN čoček (o velikosti 5 nebo 6 mm) je jednou z nejmodernějších metod, která je využívaná v refrakční chirurgii. Pro svou vysokou bezpečnost a účinnost je celosvětově velmi často preferována před běžnějšími typy korekcí očních vad, kterými je úprava vady pomocí laseru.

ARTISAN čočky se využívají k léčbě dalekozrakosti, krátkozrakosti a astigmatismu. Nejsou vhodné pro léčbu „stařecké“ vetchozrakosti.

Proč právě ARTISAN čočky?

 • Odpadnou Vám problémy se zamlžením a orosením brýlí popřípadě kontaktních čoček

 • Čočky nevyžadují údržbu

 • Vzhledem k tomu, že jsou implantovány do přední oční komory, nehrozí jejich ztráta

 • Oko není drážděno suchým vzduchem

 • Vhodné i ke korekci velmi vysokých refrakčních vad

 • Jsou vysoce bezpečné a efektivní (což dokázala celá řada dlouhodobých studií probíhajících v USA i v Evropě)

ARTIFLEX

Jedná se o nejmodernější typ předněkomorové čočky, který byl vyvinut roku 2003 a o dva roky později uveden na trh. Její velikost je 6 mm a je vrobená ze silikonu s příměsí organické skupiny a polymetylmetakrylátu.

V čem je ARTIFLEX jiný než ARTISAN?

Hlavní výhodou ARTIFLEXU je to, že může být implantován přes řez o velikosti pouhých 2 - 3 mm a je zde menší riziko pooperačně vyvolaného astigmatismu.

Za nevýhodu může být považováno, že ARTIFLEX se zatím implantuje jen v léčbě myopie (krátkozrakosti).

Zadněkomorové čočky: ICL (IMPLANTABLE COTACT LENS)

ICL je typem retropupilárních (umístěných za zorničkou) čoček, někdy také nazývaných „nitrooční kontaktní čočky“. Modely, které se dnes používají, jsou vyráběny z jednoho kusu tenkého, vysoce flexibilního materiálu patentovaného názvu firmy Staar Surgical Company, a sice z „kolameru“. Kolamer je významný díky vysokému obsahu vody (umožňující flexibilitu), zároveň také obsahuje látky, které mají schopnost absorbovat UV - záření.

Výhodou je jejich flexibilita, díky které mohou být do oka implantovány řezem menším než 3 mm.

Relativní nevýhodou je, že slouží ke korekci pouze myopie (krátkozrakosti) v rozsahu -3D až -20 a astigmatismu od +1D  do +4,5D.

Závěr

Pokud se rozhodnete nebýt závislý na kontaktních čočkách či brýlích, při jejichž nošení musíte čelit nepříjemným problémům a zjistíte, že tato cesta již Vašemu životnímu tempu a stylu nevyhovuje, pak právě pro Vás by mohla být refrakční chirurgie revolučním řešením!

Publikováno: 12.5.2008

Implantace fakické čočky - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Implantace fakické čočky

91% spokojeno. 23 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí