Operace pterygia rohovky

Před bílou částí oka vyrůstá tenká lesklá blanka, která se nachází většinou v očním koutku jednoho nebo obou očí. Tkáň spojivky přerůstá přes rohovku. Nevidíte dobře při běžných činnostech? Vyšetření u očního lékaře odhalilo tzv. pterygium. Je možné chirurgické řešení, ale závisí na rozsahu onemocnění.

Pterygium je onemocnění, kdy spojivková jizevnatá tkáň přerůstá na rohovku. Má trojúhelníkovitý tvar. Šedě zbarvená hlavička pterygia roste postupně k centru rohovky. To poškozuje Bowmanovu membránu rohovky, která je růstovým substrátem pterygia. Pterygium nejčastěji vyrůstá ve vnitřním koutku očním, ale stejně tak se může objevit v koutku zevním. Tkáň invazivně narušuje povrchovou vrstvu rohovky. Základna pterygia leží na limbu (okraji) rohovky a centrální část směřuje k centru rohovky.  

V řadě případů pterygium nepůsobí žádné potíže. U rozsáhlých forem však může vyvolat nejen změnu zrakové ostrosti (astigmatismus), ale i pocity tlaku a tahu při pohybu okem. Mezi další příznaky patří podráždění, zčervenání a slzení oka. Častěji se vyskytuje u lidí, kteří tráví většinu času na venkově, zejména ve slunných oblastech. Nejdůležitější příčinou vzniku pterygia je dlouhodobé vystavování se slunci, hlavně UV paprskům; podráždění očí suchým a prašným prostředím hraje také důležitou roli. Svůj podíl na vzniku má také syndrom suchého oka. Dvakrát častěji postihuje pterygium muže.

Léčba

Měla by být hlavně provedena včas, dříve než je narušena zraková ostrost. Terapií je prostá chirurgická excize (vyříznutí). U recidivujících případů je nutná excize s krátkodobou aplikací látky mitomycinu na závěr operace. Další možností je excize s přenosem bulbární spojivky či lamely rohovky. K vyhlazení rohovky po zákroku je možná fotoablace laserem. U těžkých recidivujících, opakovaně operovaných pterygií je indikována perforující keratoplastika (transplantace rohovky).

Operační technika

Nejprve je nutno odstranit hlavičku pterygia až na čirou rohovkovou lamelu. Dále následuje široká resekce těla pterygia, která by měla odstranit všechnu spojivkovou tkáň obsahující cévy. Velmi pečlivě a kompletně je třeba odstranit podspojivkovou jizevnatou tkáň a během operace stavět krvácení. Dále je celý obnažený povrch překryt spojivkovou membránou, která je fixována jednotlivými stehy.

Pterygium má tendenci se opakovat (recidivovat). Recidiva pterygia se na rozdíl od primárního postižení vyznačuje agresivnějším růstem tkáně, a tím se zvyšuje riziko vzniku spojivkového jizvení a jizev rohovky. Riziko recidivy roste s každou další reoperací. Navíc při reoperacích je k dispozici mnohem méně spojivkové tkáně k překrytí defektu. Také je větší nebezpečí vzniku infekce.

Po operaci se podávají antibiotika a steroidy v kapkách po dobu 2 až 3 týdnů, následuje dalších 8 týdnů lokální aplikace steroidů. Pterygium patří mezi tzv. degenerativní onemocnění spojivky. Mezi další taková onemocnění patří:

  • Pinguecula je žlutobělavé prominující ztluštění spojivky v oblasti oční štěrbiny při limbu rohovky. Jedná se o tzv. degeneraci subepiteliální kolagenní tkáně. Příčina není známá, uvažuje se souvislost s věkem a expozicí spojivky zevním fyzikálním vlivům (UV záření). Má charakter žlutobělavých, amorfních, subepiteliálních depozit trojúhelníkovitého tvaru s bazí u limbu. Onemocnění nemá typické příznaky.

    Terapie pingueculy není nutná. V případě akutního dráždění aplikuje postižený lubrikancia ke zvlhčení oka, u chronických dráždění jsou lékem volby steroidy. Indikací k chirurgické excizi jsou kosmetické problémy nebo problémy s nošením kontaktních čoček.

  • Pseudopterygium je na rozdíl od pterygia poúrazová jizevnatá adheze (spojení) mezi rohovkou, spojivkou a sklérou. Příčinou jsou mechanická, chemická či termická poranění. Terapie spočívá v uvolnění adhezí a excizi zjizvené spojivky.

  • Spojivkové konkrementy nalézáme u starších pacientů  jako malá žlutobělavá depozita ve spojivce víček. Jedná se o kalcifikace v slzných a jiných žlázách. Klinicky jsou převážně bez příznaků. V případě rohovkové eroze epitelu nad konkrementy mohou vyvolávat pocit cizího tělíska.

  • Retenční cysty jsou drobné tenkostěnné útvary spojivky oční koule, které jsou naplněné tekutinou. Drobné cysty jsou bez příznaků, větší mohou vyvolávat dráždění.

  • Amyloidóza je onemocnění charakterizované akumulací amyloidu (hyalinní materiál) v různých tkáních a orgánech. Amyloid se může usazovat ve spojivce, ve stromatu rohovky, ve skléře, na víčkách, v orbitě či okohybných svalech. Může provázet revmatoidní artritidu.

  • Xeróza spojivky je vysychání spojivky v důsledku chybění vitaminu A. V civilizovaných zemích je vzácná, ale v rozvojových zemích je častou příčinou slepoty.

Publikováno: 6.11.2008

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí