Notice: Trying to get property of non-object in /data/www/medved/application/widgets/NewsletterSubscriberSideWidget.php on line 112
Prevence se vyplatí

Prevence se vyplatí

Autor:

Jak vlastně probíhá návštěva ordinace dentální hygienistky a s čím konkrétně může pomoci? Pacienti velmi často adekvátně nepečují o svůj chrup a nevědí, jakými technikami a metodami lze jejich orální zdraví vylepšit.

Z mnohých současných literárních zdrojů vyplývá, že velká část naší populace trpí zubními kazy, chronickou gingivitidou a v pozdějším věku parodontitidou. Velmi často se v ordinaci setkáváme s pacienty, kteří ani netuší, že tímto onemocněním trpí. Nepečují adekvátně o svůj postižený chrup a nevědí, jakými technikami a metodami lze jejich orální zdraví vylepšit. Velké procento těchto pacientů je potom vděčné za podněty a informace, které jim může poskytnout lékař, zdravotní sestra, nebo dentální hygienistka, která se na tato témata specializuje. Poskytování informací o orálním zdraví a možnostech jeho vylepšení je naším důležitým úkolem a v praxi vidíme, že dobře instruovaný pacient mnohem lépe spolupracuje a dokáže případnou progresi onemocnění omezit. Pacient, který umí dobře pečovat o svůj chrup, může zubnímu lékaři usnadnit práci. Může se rozhodnout například pro estetičtější výplňové materiály nebo kvalitnější protetickou práci, která má díky správné ústní hygieně podstatně delší životnost.

Jak vlastně probíhá návštěva ordinace dentální hygienistky a s čím konkrétně může pomoci? K základnímu vyšetření pacienta při vstupním vyšetření patří hned po stanovení rodinné, osobní a stomatologické anamnézy vyšetření extraorální, kde se sleduje asymetrie, otoky, retní červeň, výstupy nervů a submandibulární uzliny a vyšetření intraorální, kde se sledují tvrdé a měkké tkáně. Takové vyšetření může odhalit například nádorové onemocnění nebo jiná celková onemocnění, která zdánlivě s ústní dutinou nesouvisí. Hodnotí se rentgenové snímky, které vyhotoví již kmenový lékař. Hygienistku zajímá především stav alveolární kosti (kost v níž jsou zuby zakotveny). Snímek prokazující úbytek této kosti je hlavní důkaz přítomnosti parodontitidy. Na snímku lze rozpoznat i depozita pod dásňového zubního kamene a samozřejmě přítomnost zubních kazů, výplní a protetických prací. Dále se hodnotí stupeň poškození parodontu (závěsný aparát zubu) při gingivitidě (zánětu dásně) a parodontitidě pomocí tzv. indexů, kdy se stanoví číselný údaj, kt erý se určí podle předem stanovených hodnotících kritérií. Index slouží k hodnocení stavu parodontu a dásně, k následnému stanovení léčby a jako prostředek motivační a kontrolní, podle kterého pacienti vidí své pokroky. Po základním vyšetření je pacient seznámen se zjištěným stavem a jsou mu navrženy možnosti a potřeby případné léčby.

Vyplatí se přijít včas

Pacient je seznámen nejen s příčinou vzniku nemoci, ale i s průběhem onemocnění a vlivem na celkový zdravotní stav, včetně následků, které mohou u neléčeného onemocnění vzniknout. Na místě je zmínit i ekonomickou stránku věci. Porovnání finanční náročnosti při údržbě vlastních zubů oproti pořízení výplní a protetické práce je markantní.

dental

A protože dnešní článek má být spíše o prevenci, než léčbě, zmínila bych se o parodontoze jakožto onemocněním již vzniklém jednou větou: Paradontozu lze léčit!

Jedna z nejdůležitějších věcí v prevenci vzniku zubních kazů, vzniku a léčbě zánětu dásně i parodontozy je, aby pacient pochopil, že hlavním etiologický faktorem těchto onemocnění je zubní mikrobiální plak. Pouze jeho správné odstraňování může předejít vzniku nových onemocnění. K zajištění dobré ústní hygieny je třeba pacientovi doporučit vhodné prostředky k domácí péči o dutinu ústní – informovat jej o prostředcích mechanických i chemických.

Správná instruktáž čištění spočívá v praktickém nácviku čištění zubů v ústech pacienta nebo na modelu. Při objednání pacienta můžeme požádat, aby si na příští návštěvu zubní ordinace přinesl vlastní kartáček a všechny dentální pomůcky, které zkontrolujeme, zhodnotíme vhodnost jejich dalšího používání nebo doporučíme jiné. Vysvětlíme pacientovi, jaký typ kartáčku je pro něho vhodný. Změříme interdentální prostory, doporučíme jaké mezizubní kartáčky používat a jakou technikou čištění provádět.  Situace na trhu s dentálními výrobky není příliš přehledná, proto je lepší, když si pacient s výběrem kartáčků nechá poradit. Tvrdý kartáček v rukou nešetrného pacienta může způsobit poškození jak měkkých, tak tvrdých zubních tkání. K čištění fixních ortodontických aparátů existují speciálně tvarované kartáčky, rovněž na protézy existují různé modifikace ručních kartáčků. Pro manuálně málo zručné či pohybově postižené pacienty jsou vyvinuty elektrické zubní kartáčky. Jsou rotační a vibrační, pro dospělé i pro děti a instruktáž s pacientem, který tento kartáček bude používat, je velmi důležitá.

Za speciální pomůcku, která má u části pacientů při správném použití velice dobrý efekt, je označován tzv. jednosvazkový kartáček. Pomůže vyčistit místa, jako jsou skloněné dolní řezáky, zadní plošky posledních zubů, obnažené kořeny, třetí stoličky nebo krčkové oblasti. V neposlední řadě se při návštěvě dentální hygienistky můžete poradit o pomůckách, jako jsou dentální nitě, párátka, stomatologické irigátory a také lokální chemické prostředky – ústní vody, zubní pasty, fluorizační přípravky.

Motivovaný, spolupracující a spokojený pacient, který je již ve fázi, kdy lékaře či dentální hygienistku navštěvuje pravidelně z preventivních důvodů, je pro nás největší odměnou. Málokdy se setkáváme s klientem, který je do procesu o zdravé zuby zainteresován tak, že by nechtěl pro svůj úsměv udělat ještě více.

Snahou dentistů je poskytnout klientovi trvalé zázemí v podobě zubní ordinace, kam bude rád přicházet a mít záruku, že při pravidelných návštěvách, mu jeho vynaložený čas i peníze přinesou stálý, zdravý a krásný úsměv.

Autorem článku je Zuzana Schneiderová, dentální hygientistka


Publikováno: 6.9.2010

Doktor ve Vašem okolí