Jak vybrat nejlepší embryo a zvýšit šanci na podařené IVF?

Autor:

Přední český a slovenský embryolog Daniel Hlinka obdržel na 20. sympoziu asistované reprodukce v Brně konané v listopadu 2010 diplom za 1. místo za Nejlepší abstrakt z oblasti asistované reprodukce. Svou cenu si zasloužil za pozorovací metodu odhalující určení životaschopnosti embryí dle vývoje v jejich raních stádiích.

tehotenstvi1

O čem je metoda monitoringu kontinuálního vývoje embrya, v čem spočívá, co zkoumá a jaké jsou její výhody? Odpovědi přijdou postupně:

Monitoring

Po oplodnění vajíčka spermií při metodě IVF je tento zárodek uložen v kultivačním roztoku v misce do inkubátoru. Dr. Hlinka snímá jednotlivé misky kamerami, které pořizují záznam toho, co se v misce děje. Jelikož je kamera umístěna přímo v inkubátoru, není nutné misky s embryi vyndavat a dívat se na ně pod mikroskopem. Embrya tedy mohou nerušeně pracovat na svém vývoji, aniž by s nimi bylo jakkoli manipulováno. Po pořízení záznamu se při jeho zrychleném přehrání dá krásně pozorovat, jak docházelo k dělení buněk vznikajícího embrya.

Video Monitoring vývoje embryí naleznete zde...

Dělení buněk

Jakmile dojde k oplodnění vajíčka spermií, rozbíhá se proces dělení buněk. Z jedné buňky-vajíčka, se  stanou buňky dvě, které se následně mají rozdělit na další dvě buňky, čímž získáváme čtyři buňky atd. Dělení buněk probíhá ve dvojkové řadě. Je to proto, že genetický materiál ve formě chromozómů se vždy zdvojnásobí, aby byl následně rovnoměrně rozdělen do dvou  dcerských buněk.

embryanor

Někdy se ovšem dělení neděje dle ideálních předpisů a jedna buňka se rozdělí nepředpisově na tři. A to již naznačuje anomálii ve vývoji embrya, protože dvě sady chromozómů nemůžou vytvořit tři zdravé buňky. Nerovnoměrné dělení buněk způsobuje stav  zvaný mozaicismus, kdy embryo tvoří buňky  normálni i ty abnormální s abnormálním počtem chromozomů. Přiblížíme si to následovně: dvoubuněčné embryo se rodělilo z jedné buňky na 2 a z druhé buňky na 3, čímž vznikl 5ti buněčný útvar, který se dále bude dělit svou správnou dvojkovou řadou nebo zase anomálně. Každopádně dostaneme již zmíněnou mozaiku. Vzniklé mozaické embryo je pak velmi častou příčinou časného potrácení

embryaa

Porovnání záznamu z monitoringu

Nahraný časosběrný záznam vývoje embrya v jeho prvních dnech ukazuje, zda dělení buděk probíhalo dle časového harmonogramu, který odpovídá vývoji kvalitního životaschopného embrya. Několikaletým bádáním, pozorováním a porovnáváním bylo zjištěno, že dělení buněk, o kterém jsme hovořili výše, se děje v přesně daných časových intervalech. Jakmile se v jednotlivých fázích vyskytuje u embrya více nebo méně buněk, jedná se o extra buňky s nadbytkem nebo nedostatkem chromozomů (aneuploidie) jako následek nesprávného dělení buněk. Aneuplodie nejčastějí způsobují úplný zánik embrya před implantací nebo v  jeho raném vývoji (potrat)

Dosavadní posuzování kvality embryí

Doposud byla k posuzování kvality embryí používána zkušenost embryologa, který určil kvalitu embrya víceméně odhadem a občasným mikroskopickým pohledem do kultivační misky v průběhu vývoje embrya v prvních dnech.

Další metodou k posuzování kvalita embrya je PGD – preimplantační genetická diagnostika, která má za úkol zjistit podle jedné buňky vyjmuté z embrya jeho genetickou výbavu – chromozomální strukturu. Úskalím této metody je ovšem to, že z embrya je odebrána jediná buňka. Vybereme-li tedy z mozaiky buňku, která je z té poloviny normálně a řádně se dělících buněk, určíme embryo životaschopným, jelikož dostaneme hodnoty, které odpovídají normálnímu vývoji. Takhle posouzené embryo bude určeno k transferu do dělohy matky. Sáhneme-li ovšem při výběru jedné buňky na tu, která vznikla špatným – nestejnoměrným dělením, bude výsledek diagnostiky negativní, jelikož posoudíme embryo jako abnormální, čili problematické nebo životaneschopné a nebudeme jej transferovat.

PGD by se tedy měla provádět až po obrazové analýze (monitoringu) delění buněk, abychom geneticky nezkoumali mozaická embrya, jelikož stav jedné buňky nereprezentuje stav ostatních nezkoumaných buněk a získané údaje jsou tudíž falešné.

Co získáme?

Kontinuální monitoring vývoje embryí v inkubátoru s embryi nijak nemanipuluje a nezasahuje násilně do jejich struktury – čímž získáváme první výhodu v tom, že embrya v jejich vývoji nijak nerušíme a necháme je v klidu dělat svou práci – dělení buněk. Proto se tato metoda nazývá neinvazívní.

Kontinuální monitoring vývoje embryí podává přesné výsledky ohledně dělení buněk dle daného časového harmonogramu, je tedy možné již druhý den zjistit, zda vývoj probíhá správně a může dojít k transferu do dělohy matky.  Proto je tato metoda objektivní.

Prodloužená kultivace a vývoj do blastocysty tak není nutný, protože anomálie dělení buněk se odhalí již druhý den vývoje.

Selekcí kvalitního embrya pomocí metody monitoringu předcházíme potratům a případným anomáliím na plodu, jelikož netransferujeme embrya špatné kvality, která neprošla harmonogramem správného dělení buněk.

Tím vším se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti IVF! Tak do toho!

Aktualizováno: 2.12.2010

Doktor ve Vašem okolí