Astigmatismus

Astigmatismus je refrakční vada oka, při které vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka dochází k poruše vidění. V podstatě se jedná o to, že některá plocha oka (většinou rohovka) nemá pravidelný tvar. V případě astigmatismu se jedná o tvar tzv. šišatý a nemá na zrakovou ostrost takový dopad jako krátkozrakost nebo dalekozrakost. Astigmatismus se koriguje tzv. cylindry. Cylindrické sklo je nastaveno podle zakřivení čočky tak, aby v některých místech zmenšovalo a v některých zvětšovalo. Problémy mohou nastat v případě, že jsou špatně nasazeny brýle nebo je na každé oko nasazené rozdílné cylindrické sklo. Pozorovaný objekt tak může být každým okem vnímán jinak. Některé lehčí případy astigmatismu je možné léčit i laserem nebo diamantovým nožem či aplikací tzv. nitrooční čočky v torické formě.

Publikováno: 1.1.2010