Laserová operace očí metodou femtoLASIK

Nejmodernější technika korekce dioptrických vad podobná LASIK, ale s využitím femtosekundového laseru. Jeho pomocí je vytvořena tenká lamela, pod níž se dalším laserem upravuje vada. Výhodou je šetrnost a bezpečnost zákroku. Řez je poprvé veden laserovým paprskem, který je řízen počítačem.

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů. Špatné vidění je samozřejmě možné korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami. Pro mnohé však toto řešení není dostačující a volí korekci pomocí laserového refrakčního zákroku.

Novinkou v refrakční chirurgii je laserový zákrok využívající tzv. femtosekundový laser. Jeho pomocí je na oku vytvořena asi 100 mikrometrů tenká vrstvička zvaná lamela, pod kterou se pak dalším laserem koriguje oční vada. Šetrnost zákroku je dána tím, že hlava femtosekundového laseru je pouze přiložena k oku bez toho, aby docházelo k mechanickému pohybu po jeho povrchu. Lamela vytvořená laserem je velmi přesná a je možno lépe volit její rozměry i tvar. Velkou výhodou je bezpečnost této metody. Řez není veden ocelovým břitem, ale počítačem řízeným laserovým paprskem. Tím se stává operace šetrnější, bezpečnější a přesnější než obdobné operace za použití mechanického nástroje.

FemtoLASIK a LASIK se tedy liší pouze v jednom ohledu - ve způsobu vytvoření rohovkové lamely. Při operaci metodou LASIK se používá tzv. mikrokeratom, který lamelu vytváří mechanicky. U femtoLASIK se k vytvoření lamely použije laserový paprsek.

Předoperační příprava

Než se uskuteční samotná refrakční operace, musí být provedeno důkladné předoperační vyšetření. Trvá asi 2 hodiny a oko si při něm vyšetřuje v tzv. mydriáze, tedy při kapkami navozeném rozšíření zorniček. Řízení auta potom není možné. Toto vyšetření zahrnuje:

 • rohovkovou topografii

 • vyšetření očního pozadí

 • vyšetření subjektivní refrakce

 • vyšetření objektivní refrakce

 • pachymetrii - měření tloušťky rohovky

 • změření nitroočního tlaku

 • vyšetření předního segmentu oka

Pacient by měl přestat používat oční kosmetické přípravky asi 2 týdny před plánovaným zákrokem. Pacienti, kteří nosí kontaktní čočky, jsou vyzváni, aby je přestali nosit 5-7 dní před plánovanou operací.

Přestože samotný zákrok trvá jen pár minut, měl by si na něj pacient vyhradit několik hodin, nejlépe celý den.  

Průběh zákroku femtoLasik

Operace se provádí ambulantně. Nejdříve je pacient uložen na lůžko a povrch oka je znecitlivěn anestetickými kapkami. Oko a jeho okolí je kryto sterilní rouškou a pod víčka je umístěn rozvěrač, který brání mrkání v průběhu operace

Při zákroku femtoLasik se k vytvoření rohovkové lamely použije femtosekundový laser. Lamela je odklopena na stranu. Pomocí počítačem řízeného excimer laseru je poté provedena tzv.abraze vnitřní vrstvy rohovky (stromatu). Dojde k odstranění potřebného množství tkáně zvané stroma rohovky (jedná se o podpůrnou vazivovou tkáň - trámčinu). Při korekci krátkozrakosti odstraňujeme centrální část stromatu, čímž zmenšujeme zakřivení rohovky. Při korekci dalekozrakosti naopak odstraňujeme periferní část stromatu, čímž zakřivení rohovky zvětšujeme. Korigujeme-li astigmatismus, vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky. Rohovková lamela je nakonec navrácena na své původní místo.  

Výhodou této metody je precizní vedení řezu. Je možné vytvořit také tenkou lamelu, proto metoda femtoLasik může být použita u pacientů s tenšími rohovkami. Nevýhodou je, že pacient může po zákroku pociťovat silné pálení očí.

Pooperační péče

V průběhu několika hodin po operaci může pacient vnímat nepříjemné pocity jako řezání, pálení a škrabání v oku. Ke zmírnění těchto obtíží aplikuje kortikosteroidy a umělé slzy, případně je možno ke tlumení bolesti použít i analgetikum. Domů pacient po operaci obdrží kromě umělých slz a kortikosteroidů také antibiotika. Nutné jsou pravidelné kontroly - první zpravidla následující den po provedené operaci, další po týdnu, po měsíci a finální kontrola po třech až šesti měsících od zákroku. Načasování kontrol se může lišit podle zvyklostí daného pracoviště.

Prvních 3-5 hodin po zákroku  by měl pacient mít zavřené oči,aby se urychlilo hojení rohovkové lamely. Pocit pálení a slzení očí může být intenzivní. V prvních dnech je vhodné nosit sluneční brýle.

Za 4-5 dní po operaci může pacient vykonávat lehčí sporty, intenzivní atletické aktivity je vhodné odložit až do úplného zhojení rohovky. To obvykle trvá několik týdnů.

Kdy není refrakční zákrok vhodný?

 • když refrakční vada není ještě ustálena, to znamená, že během posledního roku došlo ke změně síly brýlí nebo kontaktních čoček

 • při celkovém onemocnění, při kterém jsou užívány léky zpomalující hojení ran - autoimunitní choroby, imunodeficitní stavy, cukrovka

 • s lékařem důkladně prodiskutuje možnost a rizika operace, obzvlášt´máte-li některou nemoc z následujících: herpes simplex, glaukom nebo podezření na glaukom, uveitidu (zánět cévnatky), otitidu (zánět ucha), keratokonus (typ rohovkového onemocnění)

Lékaře by také měl pacient upozornit na následující okolnosti: blefaritida (zánět víčka), tenká rohovka, široké zornice a také pokud jste již někdy v minulosti prodělal/a refrakční operaci

Jaké jsou výsledky?

Za několik dní po zákroku udává pacient zlepšené vidění. Zrakové funkce se ustálí za asi 4-6 týdnů.

Jaká jsou rizika?

Velmi vyjímečně se může objevit tzv. keratectasia, při které dochází ke špatnému umístění či ohnutí vytvořené rohovkové lamely. V pooperačním nálezu pozorujeme narušení strukturální celistvosti rohovkové tkáně, která vede k zestrmení centrální části rohovky. To má za následek myopizaci oka a pokles zrakové ostrosti. Tento stav nemůže být diagnostikován jako podkorgování a řešen reoperací! Jednou z mála terapeutických možností je aplikace tvrdých kontaktních čoček, v extrémním případě až transplantace rohovky. Prevencí této komplikace je důkladné předoperační vyšetření a dodržování těchto zásad:

 1. operační zákrok by neměl být proveden na oku s rohovkou tenčí než 450 mikrometrů

 2. tloušťka rohovky po operaci by měla být větší než 400 mikrometrů

Moderní laserové přístroje ani nepřipustí operační zákrok mimo uvedené meze a donutí zadavatele změnit parametry.  

Velmi vzácnými komplikacemi jsou krvácení či infekce:

Krvácení během operace - příčinou může být zvýšení tlaku v cévách  nebo přerušení novotvořených cév u dlouhodobých nositelů kontaktních čoček. Drobná spojivková krvácení nevyžadují léčbu, je na ně ale třeba pacienta upozornit, aby jej nevyděsily.

Zánět rohovky (tzv.difúzní lamelární keratitida) vzniká jako reakce na nečistoty usazené pod lamelou. Vyvíjí se 24-72 hodin po operaci. Projevuje se jako pokles vidění a světloplachost. Bolest nebývá vždy přítomna. Dle závažnosti se rozlišují 4 stupně, které se liší jak příznaky, tak terapií. K terapii lehčích stupňů se používají  kortikosteroidy, u těžších stupňů je nutný chirurgický zákrok a bezodkladný výplach prostoru pod lamelou.

Infekce oka je vzácnou komplikací. Její příčinou jsou kontaminované nástroj a infekční prostředí. Obtíže vznikají během prvních 72 hodin po operaci. Léčba antibiotiky musí být zahájena okamžitě. Používají se antibiotika ve formě očních kapek či mastí, která se aplikují po hodině. Základem je však v každém případě prevence, která spočívá v důkladné sterilizaci nástrojů.

Někteří pacienti mohou po operaci pociťovat zhoršené vidění ve tmě, „haló“ (okrouhlé fosfeny kolem světel) a glare (oslňování).

Aktualizováno: 17.8.2009

Související recenze a zkušenosti

Spokojený/á

Ing. Čestmír Šoltys informatik Rozhodujícím impulsem pro postoupení zákroku bylo konstatování mého očního lékaře, že mám pokročilý stupeň vaskularizace. K tomuto stavu údajně došlo dlouhodobým nošením kontaktních čoček... Více 

Související zákroky

femtoLASIK

100% spokojeno. 25 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí