Refrakční vada

Refrakce popisuje vztah mezi lomivostí a délkou oka. Při správném poměru obou veličin hovoříme o emetropii. Není-li uvedená podmínka splněna, vzniká refrakční vada a hovoříme o ametropii. Ametropie rozdělujeme na krátkozrakost (myopii), dalekozrakost (hypermetropii), astigmatismus a presbyopii (vetchozrakost).

Publikováno: 1.1.2010