Kardio-Troll - kardiologická ambulance
Kardio-Troll - kardiologická ambulance

Kardio-Troll - kardiologická ambulance

Kardio-Troll - kardiologická ambulance

Kontakt

Napište nám

Adresy

Adresa
Masarykovo náměstí 2667
530 02 Pardubice
Česká republika

 Pardubice     Telefon  +420 466 753 390 Telefon   
Hodnocení

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Kardio-Troll - kardiologická ambulance a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte hodnocení, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil

Profil

Motto:

Lékaři - invazivní kardiologové - mají mnohaletou erudici v oboru invazivní kardiologie a jsou držiteli funkčních licencí České lékařské komory pro tyto výkony.

Více o nás

Profil kliniky

Kardio-Troll je soukromé kardiologické pracoviště, které je zaměřeno na diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad a diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze). Pracoviště invazivní kardiologie úzce spolupracuje s Pardubickou krajskou nemocnicí a zabezpečuje péči o pacienty se srdečním onemocněním.

Lékaři - invazivní kardiologové - mají mnohaletou erudici v oboru invazivní kardiologie a jsou držiteli funkčních licencí České lékařské komory pro tyto výkony.

Pracoviště invazívní kardiologie zahájilo svoji činnost na počátku roku 2002 a je ukázkou PPP (public private partnership) projektu kde je vzájemně propojen veřejný a soukromý sektor. Tato moderní forma spolupráce Pardubické krajské nemocnice a pracoviště invazívní kardiologie umožnila definitivní vyřešení problému péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční v Pardubickém kraji.

Možnosti kardiologických vyšetření

Invazívní kardiologie

 • Koronarografie

 • Vyšetření srdečních vad - pravostranná, levostranná katetrizace

 • PTCA

 • Koronární stent

 • FFR - měření průtokové rezervy

 • Intravaskulární ultrazvuk

 • Rotablace

 • Intraaortální balónková kontrapulzace

 • Mitrální valvuloplastika

 • Katetrizační uzávěr PFO a DSS

Kardiologická ambulance

 • Transtorakální echokardiografie

 • Transesofageální echokardiografie

 • Zátěžová echokardiografie

 • Ergometrie

 • EKG Holter

 • Tlakový Holter

Lékaři invazívní kardiologie

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. - vedoucí lékař pracoviště invazívní kardiologie

atestace: interní lékařství, kardiologie

licence: invazívní diagnostická kardiologie, intervenční kardiologie, trvalá kardiostimulace-kardiologická část, trvalá kardiostimulace-chirurgická část, vedoucí lékař - primář zdravotnického zařízení pro obor kardiologie

MUDr. Vladimír Rozsíval, CSc.

atestace: interní lékařství, interní lékařství

licence: kardiologie, invazívní diagnostická kardiologie, intervenční kardiologie, trvalá kardiostimulace-kardiologická část, trvalá kardiostimulace-chirurgická část

MUDr. Ivo Varvařovský Ph.D.

atestace: interní lékařství, kardiologie

licence: invazívní diagnostická kardiologie, intervenční kardiologie, transesofageální echokardiografie

MUDr. Jan Matějka

atestace: interní lékařství, kardiologie

licence: invazívní diagnostická kardiologie, intervenční kardiologie

MUDr. Jan Fridrich - vedoucí lékař ambulance

atestace: interní lékařství, kardiologie

licence: transesofageální echokardiografie

Prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc. - odborný konzultant

Výsledky invazívní kardiologie

Pracoviště invazívní kardiologie zahájilo svoji činnost na konci února 2002. Již od samého začátku poskytovalo péči v rozsahu doporučení MZ ČR a ČKS, tj. disponovalo týmem plně kvalifikovaných lékařů a zabezpečovalo nepřetržitý provoz, 24 hodin denně 7 dní v týdnu, pro pacienty s akutním koronárním postižením.

Pro zvýšení bezpečnosti výkonů a komfortu pacientů je na našem pracovišti standardně požíván přístup z radiální tepny (více informací viz koronarografie a PTCA) a pouze jednorázový materiál, včetně operačních plášťů a roušek.

Pobyt v nemocnici u většiny vyšetření nepřesahuje 24 hodin. U léčebných zákroků a při potřebě doplnění předoperačních vyšetření může být hospitalizace mírně prodloužena, i zde však velká část pacientů odchází domů již druhý den po zákroku. Déle než dva dny je hospitalizován pouze každý čtvrtý pacient.

Zákroky