• 1 odpovědí

Mgr. Martina Přichystalová

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Mgr. Martina Přichystalová a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Mgr. Martina Přichystalová

Motto:

EFT - Vaše cesta ke svobodě

Více o lékaři

Mgr. Martina Přichystalová

Narodila jsem se 30.3.1976 v Zábřeze. Do svých 20-ti let jsem žila s rodiči a sestrou v Lošticích. V letech 1994-1996 jsem vystudovala střední pedagogickou školu v Přerově, obor učitelka v mateřské škole. Dále jsem si rozšířila vzdělání na sociálně právní nástavbě v Mohelnici, kde jsem v roce 1996 složila druhou maturitu. Pracovala jsem na pozicích recepční a asistentka servisního oddělení a v roce 1999 jsem odjela na půl roku do Anglie pracovat jako au-pair. Po návratu jsem pracovala jeden školní rok 1999/2000 v mateřské škole v Mohelnici.

V roce 2000 jsem nastoupila na dvouoborové denní studium na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obory psychologie a sociální politika a sociální práce, které jsem v roce 2003 ukončila bakalářskými státnicemi. Následně jsem jsem nastoupila na jednooborové dálkové studium psychologie na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, které jsem ukončila státnicemi v roce 2006.

V roce 2003 jsem nastoupila na absolventské místo na psychologickém oddělení na úřadě práce. V tomtéž roce jsem se vdala a v roce 2004 se nám narodila první dcera Eliška a o tři roky později, v roce 2007, se nám narodila druhá dcera Anežka. Nyní jsem na mateřské dovolené.

Od porodu první dcery se zajímám o alternativní cesty a zdroje léčení jak fyzických, tak psychických potíží. V roce 2006 jsem získala zasvěcení do reiki I a II, dále jsem navštěvovala kurz jógy a kurz malování mandal. Také jsem se účastnila několika konstalačních a sebepoznávacích víkendových seminářů. Absolvovala jsem také kurz autopatie. Stále jsem se seznamovala s různými alternativními metodami až jsem nakonec objevila EFT a zjistila, že je to přesně to, co jsem hledala. Absolvovala jsem roční výcvik "terapeut energetické psychologie" při institutu energetické psychologie v Kolíně.

Moje další vzdělávání v EFT nyní probíhá u mezinárodní asociace AAMET, která má zastoupení v Praze, kde provádí výcvik a školení Marta Nosková. Na podzim 2009 jsem zde absolvovala certifikovaný výcvik I., II. a III. stupně. Dále jsem zde v říjnu 2009 absolvovala kurz terapeutické techniky Matrix Reimprinting a workshop pod vedením Sharon King z Velké Británie, Matrix Re-birth.

Co je EFT

Písmena EFT jsou zkratkou anglického názvu Emotional Feedom Techniques. Do češtiny lze název přeložit jako terapie emoční svobody. Jedná se tedy o metodu, která pracuje s emocemi. Název velmi dobře vystihuje cíl této terapie. Tím je dosáhnout u každého člověka tzv. emoční svobody. To je takový stav „svobody“, kdy jednání, myšlení a postoje jedince nejsou blokovány a negativně ovlivňovány jeho předchozími negativními zážitky a zkušenostmi. To znamená, že se ve svých reakcích a odpovědích může „svobodně“ rozhodovat. Že může žít radostným a klidným životem, že nemusí ztrácet svoji energii na potlačování nepříjemných pocitů, strachů, úzkostí či depresí. Jde o osvobození se od všech těch strachů, fobií, hněvu, žalu nad ztrátou milované osoby či jiných negativních emocí.

Na co se EFT používá

Metoda EFT se dnes používá na širokou škálu jak psychických tak fyzických problémů u dospělých i u dětí, na léčbu úzkostí, strachů a fobií, depresí, stresu, traumat, PTSD (posttraumatická stresová porucha), na zvyšování výkonnosti u sportovců, na pomoc při problémech s učením, na podporu osobního růstu, při léčbě neplodnosti, na zvyšování sebevědomí, léčba závislostí, pocity viny apod.

Jak vzniklo EFT

Metoda EFT vznikla na základě objevu klinického psychologa dr. Rogera Callahana. Ten se více jak rok snažil konvenčními metodami pomoci jedné ze svých pacientek, Mary, s velmi silným fobickým strachem z vody. Trpěla díky tomu častými bolestmi hlavy a hrůznými sny. Když už vyzkoušel všechny klasické metody, vyzkoušel jeden experiment. Dr.Callahan studoval také tělesný energetický systém jak jej popisuje čínská medicína. Když si Mary stěžovala, že má také žaludeční potíže, jakoby ten strach sídlil v žaludku, začal Callahan poklepávat na meridián žaludku a několikaletý strach z vody byl pryč. Bylo to jako zázrak. Od té doby se Mary její fobie již nevrátila a všechny potíže s ní související také ne. A tak dr. Callahan objevil souvislost mezi energetickým systémem těla a negativními emocemi. Callahan metodu propracovával a nazval ji TFT. Na tuto metodu navázal standfordský inženýr Gary Craig, který již nepracoval ve své profesi, ale věnoval se práci klinického hypnoteraperuta a terapeuta NLP (neurolingvistické programování). Stále však hledal ještě něco, co by mohlo lidem pomáhat. G. Craig se dozvěděl o metodě dr. Callahana, a protože ho jeho metoda TFT nadchla, vystudoval ji a na jejím základě vytvořil metodu EFT. Původní Callahanovu metodu zjednodušil, aby se tak dala použít pro širokou škálu všech psychických potíží.

Princip EFT

Metoda je založená na objevu dr. Callahana a to, že příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému. Callahan přišel na to, že některé negativní myšlenky nebo prožité situace a traumata mají nepříznivý vliv právě na tok energie v meridiánech. Mohou tak způsobit určité energetické víry, které zablokují tok energie v příslušné dráze, což má za následek specifickou reakci organismu (strach, stažení hrdla, pocení, bolest hlavy, třes rukou, apod.). Metoda EFT tedy pracuje se stejnými meridiány jako akupresura či akupunktura. Je to však jakási psychologická forma akupunktury, nepoužívá jehly, ale místo nich se na příslušné akupunkturní body poťukává prsty.

Jak probíhá sezení

Terapeut probere s klientem jeho problém (strach z veřejného vystupování, nízké sebevědomí apod.). Společně ho analyzují a hledají všechny aspekty, které se k problému vztahují. Poté je klient vyzván, aby se na problém naladil a může se přistoupit k „vyťukávání“. Není třeba, aby se klient vystavoval objektu svého strachu přímo (pavoukům, výškám, výtahům apod.), ale stačí, když na problém myslí. Terapeut vede klienta, aby sám hledal kořeny jeho problému a to formou otázek, či na základě vzpomínek, které se mohou v průběhu terapie vynořit apod. U mnoha problémů stačí, když se „vyťukají“ všechny pocity a fyzické projevy vztahující se k danému problému. Jsou však i problémy, které je třeba odstranit tím, že se odstraní jejich pravá příčina, kterou může být zasunutá vzpomínka z dětství. Terapie obvykle probíhá jednu hodinu. Mnoho potíží se během této hodiny zcela odstraní a již více se nevrací, u složitějších a hlubších problémů je třeba více sezení.

Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting, Karl Dawson, Velká Británie

Matrix Reimprinting je samostatná terapeutická technika, která využívá klasických postupů EFT. Tato technika je založena na kvantové fyzice. Umožňuje nám efektivně řešit naše minulá traumata a negativní vzpomínky ve velmi krátkém čase. Pracuje se vzpomínkami a obrazy, které si s sebou neseme a které nám stále tuto minulou událost připomínají a tak nás stále udržují v jejich negativních důsledcích, ve stresu a nemoci. Tato technika pomůže uvolnit všechny negativní přesvědčení, které se v dané situaci vytvořily a umožní tak dosáhnout zcela nových životních zkušeností, zlepšit zdraví a zvýšit kvalitu svého života.

Matrix Re-birth, Sharon King, Velká Británie

Jedná se o speciální techniku, pomocí které se můžeme vrátit do momentu porodu ať už vlastního nebo porodu svých dětí a znovu vytvořit přirozené pouto mezi matkou a dítětem, uvolnit emoce, které se při porodu mohly vyskytnout a vytvořit si tak novou zkušenost z tohoto zážitku, což vede ke změně svého celkového systému přesvědčení.

Porod je velmi důležitým okamžikem pro rozvoj našich životních přesvědčení a vnímání světa. Zásah do přirozeného porodu, traumata, která zde mohla vzniknout v nás mohou po zbytek života zanechat pocit, že nikam nepatříme, pocit odloučení od světa, opuštění nebo izolace, pocity, že nejsme dost dobří nebo neoblíbení nebo neschopni dosáhnout svého životního cíle. Tato technika tak pomáhá řešit témata (ne)přijetí, opuštění, izolace, traumatické vzpomínky na porod apod.

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Konflikty mezi dětmi a rodiči
Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání
Léčba deprese
Obavy ze zvládání nových situací
Osamělost, ztráta blízké osoby
Partnerské problémy, rozvody
Potíže při navazování a udržování vztahů
Psychosomatické potíže
Rodinné konflikty a krize
Špatné zvládání stresu
Terapie emoční svobody (EFT)
Vyčerpanost, únava

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Adresy

Adresa
Oblá 33
634 00 Brno
Nový Lískovec
Česká republika

 Brno