MUDr. Adriána Youngová

MUDr. Youngová & spol., s.r.o. (Ordinace PL young+co)

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás MUDr. Adriána Youngová a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - MUDr. Adriána Youngová

Motto:

Co nejkvalitnější péče v rámci veřejného zdravotního pojištění

Více o lékaři

Úvod

Naše nedávno otevřená ordinace praktického lékaře poskytuje kvalifikovanou odbornou péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Služby jsou doplněné fyzioterapií a psychoterapií. Zrekonstruované prostory nabízejí příjemné prostředí, vybavené celou řadou diagnostických přístrojů s péčí profesionálního týmů lékařů a sester. Je umístěna na dobře dostupném místě v centru Dejvic.

Ordinujeme v ranních i odpoledních hodinách. Abychom šetřili Váš čas, umožňujeme objednání ke konkrétnímu lékaři na Vámi zvolenou dobu. Další úsporu času Vám nabízíme v podobě registrace online a "e-receptu". V čekárně ordinace pak můžete využít bezplatné připojení na internet (přes wifi).

Naše služby a lékařské konzultace poskytujeme v češtině, slovenštině, angličtině, italštině a částečně i ruštině.

Registrujeme nové pacienty všech zdravotních pojišťoven (stačí vyplnit formulář on-line registrace na našich webových stránkách).

Ordinace je výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Podporujeme také různé charitativní projekty.

Náš tým

MUDr. Adriana Youngová
Promovala na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Motole v roce 1996. Praxi získala v nemocnici Kralupy N. Vltavou a v nemocnicích sv. Karla Boromejského pod Petřínem a Thomayerově nemocnici v Praze. V roce 2000 atestovala z vnitřního lékařství, a v roce 2002 v oboru všeobecné lékařství. Působila jako asistentka všeobecné praxe v Praze Karlíně u doc. Seiferta (2002-2009).

Od roku 2005 přednáší na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy na katedře všeobecného lékařství, a dále přednáší v rámci postgraduálních kurzů pro všeobecné lékaře. Publikuje v domácích lékařských periodicích, hlavně v oborech paliativní medicíny a psychiatrie. V současné době se podílí na přípravě kapitol paliativní medicína a bolest do publikace Všeobecné praktické lékařství.

Od ledna 2010 kompletně renovovala prostory pro soukromou praxi v Dejvicích, kterou otevřela 1.9.2010.

Je členkou společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České společnosti paliativní medicíny. Podílela se na otevření prvního slovenského hospicu.

MUDr. Dana Konfrštová
Promovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v roce 1995. Praxi získala v nemocnici ve Svitavách, kde pracovala na interním oddělení. Zde pracovala do roku 2004 a postupně získala zkušenosti zejména na standardním oddělení, ale také na interní jednotce intensivní péče (JIP), dále s konziliární činností pro kolegy v jiných klinických oborech, včetně předoperačních vyšetření a pooperační péče, a také s ambulantní kardiologickou a diabetologickou péčí. V roce 2000 atestovala z vnitřního lékařství. Nadále se ve své práci profilovala zejména na péči o geriatrické pacienty. V roce 2004 nastoupila do FN Motol, kde dále pokračovala ve specializačním vzdělávání, které v roce 2010 završila atestační zkouškou v oboru geriatrie. Je členkou České geriatrické a gerontologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pokračuje ve svém odborném růstu účastí na seminářích v oboru vnitřního lékařství a geriatrie, a také v kursu paliativní medicíny. V současné době je zařazena do přípravy k atestaci v oboru všeobecné lékařství.

MUDr. Barbora Hirnerová
Promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007.

Praxi získala v nemocnici v Litoměřicích, kde pracovala na interním oddělení. V roce 2009 absolvovala interní kmen a poté měla zkušenost ze samostatné práce jak na jednotce intensivní péče (JIP), tak i na lékařské službě první pomoci (LSPP). Pracuje u nás od dubnu 2011 a získala atestaci ze všeobecného lékařství s pochvalou v listopadu 2012.

V letech 2010 až 2011 absolvovala kurz akupunktury, který úspěšně ukončila zkouškou.

MUDr. Lucie Stádníková
Promovala v červnu 2009 na III. lékařské fakultě University Karlovy, v průběhu studia absolvovala několik zahraničních stáží (Sao Paulo- Brazílie, Catanzaro- Itálie). Po promoci nastoupila jako sekundární lékař nejprve na III. Interní – kardiologické klinice a následně na II. Interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Při praxi pracovala mj. na oddělení diabetologickém a gastroenterologickém, na centrálním příjmu interně nemocných a metabolické jednotce intenzivní péče. Po absolvování stáží na neurologii, ARO a chirurgii v únoru 2012 absolvovala Interní kmen. Následně pracovala několik měsíců na pozici všeobecného praktického lékaře ve zdravotním zařízení Moje Ambulance. Je zařazená v oboru Vnitřní lékařství a Všeobecné praktické lékařství a pracuje u nás od října 2012.

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Info Ceny od* Ceny do*
Adenovirové infekce Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Akutní tonsilitida (angina) Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Alergologické testy a vyšetření Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Arytmie Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Borelióza Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Chřipka Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Chronické srdeční selhání Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Dráždivý tračník Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
EKG vyšetření Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Gastritidy Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Herpes simplex (opar) Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Hypertenze (vysoký krevní tlak) Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Infarkt myokardu Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Ischemická choroba srdeční Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Laboratorní vyšetření Pokud laboratorní vyšetření...
Laryngitida Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Léčba antibiotiky Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Léčba antivirotiky Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Návštěvy u nemocného doma Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Očkování dospělých Cena za aplikaci očkování 1... Od 300 Kč Do 1 800 Kč
Okamžité stanovení CRP (potvrzení zánětlivého procesu) Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Pneumonie (zápal plic) Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Průjem (diarrhoe) Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Rhinosinusitis (rýma a zánět vedlejších dutin nosních) Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Správná životospráva, výživové poradenství Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Telefonické a mailové konzultace Sdělujeme laboratorní...
Vstupní, preventivní a závodní lékařské vyšetření 400 Kč pro registrované... Od 400 Kč Do 800 Kč
Vydávání lékařských potvrzení, průkazů a zpráv Cena záleží na typu... Do 1 500 Kč
Zácpa (obstipace) Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč
Záněty průdušek Regulační poplatek v... Od 30 Kč Do 30 Kč

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Vítězné nám. 829/10
druhé patro - s výtahem, u metra Dejvická
160 00 Praha
Praha 6
Česká republika

 Praha